Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine podjetja Vakuum Tehnik d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje Vakuum tehnik d.o.o., Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje (v nadaljevanju ponudnik). Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine podjetja Vakuum tehnik d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja. Spletna trgovina ponudnika je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo podjetje Vakuum tehnik d.o.o. in pogodbeni partner podjetje Epacka Gregor Benigar s.p., Gabrije 1, 6250 Ilirska Bistrica
Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.
Ponudnik in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek Spletne trgovine Vakuum tehnik d.o.o. s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve Spletne trgovine Vakuum tehnik d.o.o. ima uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi prek elektronske pošte. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Spletne trgovine Vakuum tehnik d.o.o., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.Podjetje Vakuum tehnik ima vso pravico odkloniti kupca in njegovo naročilo iz različnih razlogov, naprimer v kolikor kupec krši pravila spletnega nakupa, ali krši pravila statuta podjetja, se ne drži plačilnih rokov, ne izpolnjuje pogodb, ali v primeru ko zaščiti svoje prodajne interese pred konkurenco. V primeru, da naročen artikel ni na zalogi, lahko prodajalec Vakuum tehnik d.o.o. dobavi podoben izdelek po enaki ceni, ki mora imeti enako funkcionalnost in kakovost kot prvotno naročeni izdelek.


Osebna izkaznica

Naziv: Vakuum tehnik, sesalna tehnologija Šrot, d.o.o.
Skrajšan naziv: Vakuum tehnik d.o.o.
Sedež: Celje
Naslov: Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje
E-pošta: info@vakuum-tehnik.si
Telefon: 0599 60 439
Fax: (03) 5485827
Identifikacijska št. za DDV: SI79657915
Matična številka: 3610918000
Davčna številka: 79657915
SRG: Okrožno sodišče v Celju
Osnovni kapital: 6.500,00 EUR
Banke in poslovni računi:
SKB d.d. : SI56 0311 8100 0760 149
Delavska hranilnica d.d. : SI56 6100 0001 2972 545


Plačilne metode

Plačilo po predračunu – Če ste se odločili za plačilo po predračunu, bomo na elektronski naslov prejemnika računa poslali predračun z vsemi podatki. Po prejemu sredstev na naš poslovni račun bo blago odposlano na naslov za dostavo.
Do popolnega plačila izdelkov iz posameznega naročila ostanejo naročeni izdelki v lasti podjetja Vakuum tehnik d.o.o., čeprav so že bili dostavljeni kupcu.V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima podjetje Vakuum tehnik d.o.o. pravico, da od kupca zahteva vračilo izdelka v brezhibnem stanju.
Ponudnik izda račun na trajnem mediju (papir), ki je ob garancijskem listu veljaven dokaz za reklamacijo oz. servisni poseg.


Cene v spletni trgovini

Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV, ki se obračuna in prikaže pri izvedbi naročila.Pridržujemo si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. Navedene cene veljajo le za nakupe v Spletni trgovini podjetja Vakuum tehnik d.o.o. in se lahko razlikujejo od cen pri ostalih ponudnikih istih artiklov v trgovinah, ali na terenu. Pridržujemo si pravico, do spremembe cene artiklov v kolikor le te niso bile pravočasno ažurirane in lahko v tem primeru zavrnemo že prejeto naročilo stranke z obrazložitvijo. Stranka, kupec se v tem primeru lahko odloči, ali bo sprejel novo ceno, ali pa bo od naročila odstopil.
Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.
Veljavnost akcijske ponudbe
Roki veljavnosti akcije, ki se med sabo lahko razlikujejo, so navedeni ob akcijski ponudbi.


Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 8 dneh od dobave blaga podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, ali nakupa in sicer na kontaktni e-naslov info@vakuum-tehnik.si. Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju v 8 dneh po pisnem sporočilu, pri čemer sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Stroške vračila blaga krije kupec. Ponudnik za vrnjene artikel izda dobropis v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 30 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe oziroma od dneva prejema vrnjenega blaga. Dobropis je potrebno uveljaviti v roku 30 dni od prejema.
Kupec mora blago vrniti na naslov: Vakuum tehnik d.o.o., Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje


Garancija

Vsi izdelki v prodaji v Spletni trgovini podjetja Vakuum tehnik d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljene rezervne dele v Sloveniji v kolikor jih nudi proizvajalec. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja, ali direktno na sedež podjetja v skrajni situaciji pa direktno na proizvajalca.Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu, ki je priložen sesalniku. Garancija praviloma ne velja za: potrošni material, filtre, vrečke za sesanje in krtače. Garancija se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku, bodo na servisu odpravili brezplačno v kolikor se izdelek dostavi na servis na stroške kupca. Dobava nadomestnih delov v času garancije je zagotovljena za obdobje 1 (enega) leta, če z zakonom ni drugače določeno.
Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:
neupoštevanje navodil za uporabo,
popravilo, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
malomarno ravnanje z izdelkom,
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
nepravilna vgradnja aparata,
uporaba aparata v poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Za vse sesalne enote blagovne znamke Variovac, velja 5-letna garancija v Sloveniji. Za vse druge izdelke velja dveletna garancija z določenimi izjemami, kjer traja garancija dlje, odvisno od izdelka.
Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:
neupoštevanje tehničnega navodila
popravilo, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
malomarno ravnanje z izdelkom,
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe,
nepravilna vgradnja


Dobavni rok

Spletna trgovina podjetja Vakuum tehnik d.o.o., želi čim bolj ustreči željam vseh kupcev, zato vam kupljeno blago dostavimo po najugodnejših cenah, brez marže na vaš naslov v roku 2-8 delovnih dni po prejemu plačila, v kolikor so materiali na zalogi in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Če je izdelek na zalogi, je dobavni rok največ dva do osem delovne dni od prejetja elektronskega obvestila na vaš e-poštni naslov, da je vaše naročilo odposlano, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje.
V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni navzoč, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki ima pooblastilo za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Dobavni rok za artikle, ki niso na zalogi se giblje med 5 – 60 dni, razen za materiale, kateri niso bili dostavljeni s strani proizvajalca pravočasno, ali so nenapovedano bili ukinjeni, za kar bo kupec pravočasno obveščen in se mu bo vrnila celotna kupnina.


Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.
Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.


Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni prek spletne strani podjetja Vakuum tehnik d.o.o., bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.


Komunikacija

Obvestila o mesečnih akcijah in reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil ter obvestil o mesečnih akcijah, bo ponudnik brezpogojno upošteval.


Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko značilnosti izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takšnem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.


Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@vakuum-tehnik.si ali po klasični pošti na naslov:
Vakuum tehnik d.o.o.
P.P.91
3101 Celje
Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov.