PROFESIONALNI INDUSTRIJSKI SESALNIK MODEL VACPRO 110 za kovinske ostružke, fini prah in tekočine

Industrijski sesalnik VacPro 110, 11 kW, 400 V trifazni, 50 Hz, stikalo IP65, priklop za sesalno cev DN 100
Za neeksplozivne ali nevnetljive material, kjer se ne priporoča postavitev v območje ATEX nevarnosti